Prawo RP precyzyjnie mówi, kto może brać udział na początek w kursie, a potem również egzaminie.

8 października, 2021 0 przez admin

Prawo jazdy grupy C jest dokumentem który przeznaczony dla określonej kategorii kierowców. Na kurs prawa jazdy kat c Warszawazapisują się te jednostki, które zamierzają siąść za kierownicą samochodów o masie powyżej trzy i pół tony. Pozwala to na podwyższenie kwalifikacji zawodowych i otwiera możliwość ścieżki do sukcesu w bardzo wielu firmach. Polskie prawo dokładnie określa, kto może brać udział najpierw w kursie, a potem także specjalnym egzaminie. Definiuje również zasady organizowania kursy dla kierowców i określa kwalifikacje, jakie kierowcy obowiązkowo muszą osiągnąć, jeżeli nauka powinna zostać odebrana za zakończoną powodzeniem. Wspominając o zasadach, jakie powinien spełnić każdy jeden kandydat na kierowcę tej kategorii, przeważnie zwraca się uwagę na kryterium wiekowe. Tutaj mamy do czynienia z samochodami, których kierowanie powiązane jest z wielką odpowiedzialnością, nic więc dziwnego, iż mówimy o wyzwaniu, przed którym oczywiście nie powinny stawać jednostki bardzo młode. Zakłada się, że minimalny wiek to dwadzieścia jeden lat, chociaż sam kurs jest możliwość zacząć trzy miesiące wcześniej. Taki wiek może być obniżony do osiemnastu lat, choć w tej kwestii od takiej osoby wymaga się tak zwanego kursu umiejętności wstępnej. Jednostki które zainteresowane są kierowaniem aut tej grupy nie powinni mieć także rażących problemów ze zdrowiem. Samym kursantom często trudno jest obiektywnie oszacować, o jakich problemach jest mowa, konieczne jest więc posiadanie należytego orzeczenia lekarskiego. W przeciwieństwie do prawa jazdy kategorii B, powinno się dostać też orzeczenie od psychologa.